SKŁADKA  MIESIĘCZNA  NA  RADĘ  RODZICÓW  ZOSTAŁA  USTALONA  PRZEZ  RODZICÓW  NA  ZEBRANIU  OGÓLNYM

W KWOCIE: 35,00 ZŁ

WPŁATY CO MIESIĄC NA KONTO:

68 8309 0000 0083 5367 3000 0010