Wszelkie  opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu uiszczamy do 10- każdego miesiąca na poniższe numery kont:

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE:

NR KONTA: 79 1240 1268 1111 0010 3828 7780

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE:

NR KONTA: 26 1240 1268 1111 0010 3828 8152

WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW:

NR KONTA: 68 8309 0000 0083 5367 3000 0010