RODZICE

Na zebraniu ogólnym w dniu 06. 09. 2018 r. ustalono składkę miesięczną na Radę Rodziców w wysokości 35,00 zł. od dziecka.