RADA PEDAGOGICZNA

PRZEDSZKOLA NR 24 W GDAŃSKU

1.Agata Monika Sokalska- Malak dyr. przedszkola

2. Monika Lewandowska- nauczycielka

3. Sylwia Kowalewska- nauczycielka

4. Jolanta Krzcińska- nauczycielka

5. Anna Kujawska- nauczycielka

6. Alina Wiśniewska - nauczycielka

7. Marta Brozdowska- nauczycielka rytmiki

8. Alicja Pietkiewicz- nauczycielka j. angielskiego

9. Alicja Raczko- pedagog specjalny

10. Krzysztof Ruciński- katecheta

11. Beata Sączawa - pedagog specjalny