OPŁATY  ZA  PRZEDSZKOLE

Wszelkie opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu

uiszczamy do 10 - tego każdego miesiąca

na indywidualne Państwa konta 

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE oraz OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW:

NR KONTA:  25 8309 0000 0089 3289 2000 0010

składka 60 zł/ dziecko