OPŁATY  ZA  PRZEDSZKOLE

Wszelkie opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu

uiszczamy do 10 - tego każdego miesiąca

na poniższe numery kont:

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE:

NR KONTA:   79 1240 1268 1111 0010 3828 7780

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE:

NR KONTA:    26 1240 1268 1111 0010 3828 8152

WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW:

NR KONTA:    68 8309 0000 0083 5367 3000 0010