Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk  na rok szkolny 2020/2021 r. 

1) od 02.03.2020 r. od godz. 9.00 do 15.03. 2020 r. do godz. 15.00 - złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

2)24.03.2020 r. o godz. 15.00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

3)od 25.03.2020 r. od godz. 8.00 do 31.03.2020 r. do godz. 15.00- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania

4)02.04.2020 r. o godz. 15.00  - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy postępowania uzupełniającego:

1)od 11.05.2020 r. od godz. 9.00 do 15.05.2020 r. do godz. 15.00- złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

2)18.05.2020 r. o godz. 15.00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

3)od 19.05.2020r. od godz. 8.00 do 22.05.2020 r. do godz. 15.00- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnum uzupełniającym

4)25.05.2020 r. o godz. 15.00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postepowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym