Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańsk na rok szkolny 2024/2025 r. 

1) od 01.03. 2024 r. od godz. 12.00 do 15.03.2024 r. do godz. 16.00 - złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

2)27.03.2024 r. o godz. 15.00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w postępowaniu rekrutacyjny.

Wyniki rekrutacji rodzice mogą sprawdzić na dwa sposoby:

  • w placówce pierwszego wyboru
  • logując się na stronie internetowej dla rodziców

3)od 03.04.2024 r. od godz. 8.00 do 10.04.2024 r. do godz. 16.00- potwierdzenie przez rodzica woli umieszczenia dziecka w placówce zakwalifikowania poprzez:

  •  podpisanie dostepnej w plikach do pobrania w systemie rekrutacji deklaracji dot. czasu pobytu dziecka w przedszkolu lub
  • oświadczenie woli podjęcia nauki w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej - załacznik nr 5                Podpisane dokumenty rodzice mogą przekazać na dwa sposoby:
  • - drogą elektroniczną na adres mailowy placówki 
  • - wrzucając deklaracje/oświadczenie woli do wrzutni znajdującej się w miejscu wyznaczonym przez placówkę

4)12.04.2024r. o godz. 15.00  - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki w postępowaniu rekrutacyjnym oraz otwarcie strony dla rodziców

Terminy postępowania uzupełniającego:

1)od 20.05.2024 r. od godz. 9.00 do 24.05.2024 r. do godz. 16.00- złożenie wniosku drogą elektroniczną o przyjęcie do przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

2)05.06.2024 r. o godz. 15.00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

3)od 06.06.2024r. od godz. 8.00 do 12.06.2024 r. do godz. 16.00- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnum uzupełniającym

4)14.06.2024 r. o godz. 15.00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postepowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym oraz otwarcie strony dla rodziców