Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk  na rok szkolny 2022/2023 r. 

1)  od 07.02.2022 r. o godz. 12.00 - rozpoczęcie rekrutacji poprzez stronę internetową:

https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

do 18.03. 2022 r. do godz. 16.00 - złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku rekrutacyjnego w przedszkolu pierwszego wyboru z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

2)30.03.2022 r. o godz. 15.00- placówki ogłaszają listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wyniki rekrutacji rodzice mogą sprawdzić na dwa sposoby:

  • w placówce pierwszego wyboru
  • logując się na stronie internetowej dla rodziców

3)od 31.03.2022 r. od godz. 8.00 do 07.04.2022 r. do godz. 16.00- potwierdzenie przez rodzica woli umieszczenia dziecka w placówce zakwalifikowania poprzez:

  •  podpisanie dostepnej w plikach do pobrania w systemie rekrutacji deklaracji dot. czasu pobytu dziecka w przedszkolu lub
  • oświadczenie woli podjęcia nauki w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej - załacznik nr 5                  Podpisane dokumenty rodzice mogą przekazać na dwa sposoby:
  • - drogą elektroniczną na adres mailowy placówki 
  • - wrzucając deklaracje/oświadczenie woli do wrzutni znajdującej się w miejscu wyznaczonym przez placówkę

4)11.04.2022r. o godz. 15.00  - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki

Terminy postępowania uzupełniającego:

1)od 16.05.2022 r. od godz. 9.00 do 20.05.2022 r. do godz. 16.00- złożenie wniosku drogą elektroniczną o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

2)02.06.2022 r. o godz. 15.00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

3)od 03.06.2022r. od godz. 8.00 do 09.06.2022 r. do godz. 16.00- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnum uzupełniającym

4)13.06.2022 r. o godz. 15.00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postepowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym