Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

https://bip.gdansk.pl/pobierz/152718/p24_sf2019