Polityka Prywatności i Polityka cookies

 Preambuła

"Niniejsza polityka prywatności oraz Polityka Cookies" określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych. Oba dokumenty mają również na celu wyjaśnienie powodów, dla ktorych gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalnosci.