Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr Gdańsk

Oferuje pomoc:

psychologa, pedagoga, logopedy, psychiatry

Szukaj pomocy w Poradni, gdy Twoje dziecko:

 • zna zasady i robi dużo błędów ortograficznych, nawet przy przepisywaniu
 • czyta z trudem i niechętnie
 • pisze niestarannie i mało cztelnie
 • nauka sprawia mu trudności, osiąga słabe wyniki w nauce
 • sprawia kłopoty wychowawcze
 • jest nieśmiałe i niepewne
 • moczy się w nocy
 • długo nie zaczyna mówić
 • mówi mało wyraźnie, sepleni lub jąka się
 • ma kłopot z wyborem dalszej drogi kształcenia (po gimnazjum, liceum)
 • wymaga wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania
 • wymaga opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
 • jego zachowanie w jakikolwiek sposób budzi Twój niepokój

Z Poradnią można kontaktować się osobiście lub telefonicznie:

Godziny pracy sekretariatu od poniedziałku do piątku: 8.00 - 17.30

tel: 58 301 18 15; 502 712 360

80- 704 Gdańsk, Głęboka 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcacych nr 2