Osiągnięcia naszych przedszkolaków

"Dzieciństwo jest jak maraton. My, dorośli możemy stać na trasie, kibicować, podawać napoje i jedzenie, ale dzieci muszą go przebiec same. Nie możemy tego zrobić za nie ani zanieść ich na rękach" (Jesper Juul - duński pedagog i psychoterapeuta).

Wiek przedszkolny, to czas kiedy zaczynają się ujawniać pierwsze zdolności i talenty. Zmieniają się potrzeby i zainteresowania dzieci. Stają się bardziej zaradne i pewne siebie. Dlatego tak ważne jest aby obserwować nasze pociechy, bowiem dzieci w tym okresie rozwijają się w różnym tempie i nie muszą osiągać tych samych umiejętności równocześnie.

Wyrózniamy 5 sfer rozwoju dziecka:

1- Rozwój fizyczny- samodzielność, sprawność: ruchowa, manualna, kształcenie zmysłów

2- Rozwój intelektualny - mówienie, czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne, zainteresowania badawcze, ogólna wiedza dziecka

3- Rozwój duchowy - osobisty - nabywanie podstawowych zasad moralnych, empataia, poznawanie mocnych i słabych stron

4- Rozwój społeczny - umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, rozwiązywanie konfliktów

5- Rozwój artystyczny - ogólne obycie z kulturą: rysowanie, malowanie, przedstawienia teatralne, występy muzyczne