RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA  W  PRZEDSZKOLU

6.00- 8.00
Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, praca indywidualna, wyrównawcza z dzieckiem, rozwijanie zdolności, zainteresowań.
8.00 - 8.30
Ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne
8.30 - 9.00
Śniadanie, czynności samoobsługowe i higieniczne- mycie zębów, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci,
9.00 - 10.00
Zajęcia edukacyjne wg programu wychowania w przedszkolu
10.00 - 11.30
Czynności samoobsługowe i higieniczne, szatnia, pobyt na świeżym powietrzu (zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze)
11.30 - 12.00
Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne, obiad
12.00 - 14.00
  • dzieci 3 -4 letnie: czynności higieniczne, samoobsługowe  poobiedni odpoczynek; relaksacja, zabawy swobodne
  • dzieci 5- 6 letnie: czynności higieniczne, relaksacja, zabawy swobodne, praca indywidualna z dzieckiem, pobyt na świeżym powietrzu
14.15 - 17.00
Czynności higieniczne, podwieczorek, zabawa swobodna , rozchodzenie się dzieci do domów