PROGRAMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

1- "Kocham przedszkole"- wyd WSiP opracowanie merytoryczne i redakcyjne J. Marcinkiewicz, H. Borchard nr dopuszczenia KRS 0000 595058

2- "Gimnastyka paluszkowa" wyd Educola opracowanie merytoryczne i redakcyjne Galina Dolya i Judy Holder nr dop. ISBN: 978-83-933578-4-0

3- "Klucz do uczenia się" - Lew Wygotsky

  • moduł: matematyka sensoryczna 2;
  • moduł: Ja- Ty- Świat/ Program badawczy

4- "Kocham dobrego Boga" wyd. Komisja Wychowania Katolickiego KEJ

5- Program nauczania j. angielskiego dla przedszkoli, klas zerowych" autorzy: Mariola Bogucka i Dorota Łaś

PROJEKTY EDUKACYJNE:

1- Fundacja " Akademia Wiewiórki Juli" w 5 cyklach zajęciowych (16 IX; 06. X; 09 XI; 02 XII; 02 III)

2- "Kubusiowi przyjaciele natury"

3- "Skąd się biorą produkty ekologiczne?" - Grupa III

4- "Wszystko co mamy wiedzieć o wszach" 

5- Projekt Edukacyjny Miasta Gdańska: FIT- KLASA 

6- "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury 2022/ 2023"- 

PROGRAMY AUTORSKIE:

1-"Z logopedią na co dzień. Program ćwiczeń ortofonicznych do pray w przedszkolu.

Autor- mgr Jolanta Krzcińska/ Gdańsk

2- "Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu". Program edukacyjny- Doskonalę swoja wymowe".

Autor: mgr Sylwia Kowalewska/ Gdańsk 2008 r

3- "Kasze"be"- dziedzictwo kulturowe Pomorza". Program Edukacji Regionalnej w Przedszkolu.

Autor: mgr Sylwia Kowalewska / Gdańsk 2007 r.