W dniu  09. 2023 roku została powołana

Rada Rodziców Przedszkola nr 24 na rok 2023/ 2024

Przewodnicząca- p. Michalina Dzwonkowska- Blokus

Skarbnik - p. Elżbieta Krawczyk

Protokoły- p. Natalia Ławecka

Komisja Rewizyjna w składzie:

        1- p. 

        2- p. 

        3- p.

        4- p. 

Wszelkie pytania, propozycje i pomysły odnośnie funkcjonowania rady, wydarzeń w przedszkolu, wycieczek, zajęć stałych i dodatkowych prosimy kierować bezpośrednio na adres mailowy:

radarodzicow.przedszkole24@gmail.com